چگونه می شنویم

 برای آشنایی با افت شنوایی لازم است تا ابتدا با نحوه شنیدن آشنا شوییم. گوش شما اندام شگفت انگیزی است که به سادگی امواج صوتی در هوا را به اطلاعاتی در مغز ویا احساساتی در قلب  تبدیل می کند.

pic01 گوش می تواند صداهایی بسیار ضعیف تا بسیار بلند را بشنود.گوش می تواند بلندی صدا، بعد مسافت و جهت دقیق صدا را به طرز شگفت انگیزی تشخیص دهد.   در صفحات بعدی نحوه عملکرد خارق العاده گوش به وضوح نشان داده شده است.